ragipgelencik.net | BLOG


SEKSÜEL SEÇME'NİN YENİ BASKISI

Öner Ünalan'ın çevirdiği "Seksüel Seçme"nin yeni baskısını Ocak 2016'da Evrensel Basım Yayın yaptı.

Eylül 2009'da "Türlerin Kökeni"ni, Ekim 2013'te "İnsanın Türeyişi"ni basmaya başlayan Evrensel Basım Yayın, Ocak 2016'da "Seksüel Seçme"yi basarak, Öner Ünalan'ın deyişiyle, "Darwin'in genel okuru ilgilendiren üç kitabını" da yayınlamış oluyor. Böylece, "Seksüel Seçme" yeni bir yüzle, okuyucuların karşısına çıkıyor.[i]

Öner Ünalan'ın İngilizce aslından çevirdiği "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex"in (1871) ikinci kitabı olan "Seksüel Seçme"de Darwin, yumuşakçalar (Mollusca) gibi aşağı hayvanlardan insana dek eşeysel seçmeyi (sexual selection) inceliyor; okuyucunun büyük bir veri bolluğu ile karşılaştığı yapıtında şaşırtıcı ayrıntılar üzerinde durarak, yaşambilimsel anlamda erkek-dişi çelişkisinin nelere yolaçabildiğini sergilemeye çalışıyor.

Darwin'in ortaya attığı eşeysel seçme, doğal seçmeye (natural selection) kimi zaman koşut, çoğu zaman karşıt olduğu düşünülen bir seçme biçimi. Eşeysel seçmenin, seçmenin yönünü olumlu etkileyen bir bileşen olabileceği düşünülüyor. Ancak, fenotipik etkilere sahip genlerin yayılmasındaki payı; bir başka deyişle, doğal koşullarda, bir canlının görünür ıralarla (characteristics) biçimlenmiş yapısı göz önüne alınarak yapılan seçmenin uzun sürede görünmeyen yapıya (genetik yapıya) etkisi tartışmalı ve kanıtlanması gerekiyor. Öner Ünalan, "Darwin Ne Yaptı?" (1997) adlı kitabının "Doğal Seçme Artık Teori Değildir" başlıklı kısmında doğal seçmenin artık teori değil, "gözlenmiş ve varlığı deneylerle kanıtlanmış bir olgu" olduğunu söyledikten sonra, eşeysel seçme teorisi ile ilgili olarak şöyle yazıyor:

"Eşeysel seçmeye gelince, Darwin'den sonraki yaşambilimciler bu teori üzerinde pek az durmuşlardır.
"Kimi yabanıl hayvan topluluklarında eşeysel seçme gerçekten oluyor mu? Bu soruyu olumlu yanıtlamak için önce, doğal koşullarda dişilerin belirli erkekleri seçtikleri; sonra, seçilen erkeklerin ortalamadan daha çok sayıda döl bıraktıkları gösterilmelidir. Bunu başarmak, olanaksız değilse, pek çetin bir iştir. Belki de bu yüzden, belirli bir yabanıl hayvan topluluğunda eşeysel seçmenin işlediği böyle gösterilebilmiş değildir. Genel gözlemlere göre doğal koşullarda eşeysel seçme olasıdır.
"Ancak, belirli laboratuvar deneyleri, örneğin meyve sineği (Drosophila subobscura) ile yapılmış deneyler, eşeysel seçmenin işlediğini doğrulamıştır.
"Demek ki, eşeysel seçme, geçerliği bugün de süren bir teoridir.'"[iii]

* * *

Yaklaşık beş yıl önce, Öner Ünalan'ın Nisan 1977'de Onur Yayınları'nca basılan "Seksüel Seçme" çevirisi ile ilgili şöyle yazmıştık:

"'Seksüel Seçme', Nisan 1977'den bu yana (2011) ikinci kez basılamamıştır ve ilk baskısı hala satılmaktadır. Kitaptan kaç tane basıldığını bilmiyoruz; kaç tane basılmış olursa olsun, Türkiye'de Darwin'e ve organik evrim kuramına karşı az çok ilgi olduğu, ya da olması gerektiği düşünüldüğünde, 'Seksüel Seçme'nin hala 34 yıl önceki baskısının piyasada olması şaşırtıcı mı? Kitap ('İnsanın Türeyişi'yle birlikte) İngiltere'de daha yayınlandığı gün 5.267 nüsha satılmıştır. Demek ki 'Seksüel Seçme'ye, biyoloji öğretmenleri ve üniversitelerin biyoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler de yeterince ilgi göstermemektedir. Bu durumu, Darwin'in kitaplarının aşağı yukarı 110 yıl sonra Türkçeye çevrilebilmesinin nedenlerine, daha doğrusu, onların uzantılarına ve sonuçlarına bağlamak yerinde olur, sanırız."[ii]

"Seksüel Seçme"nin Nisan 1977'de yapılan baskısı hala tükenmemiştir ve satılmaktadır. Başkaları da eklenebilir, fakat bu baskının sözü edilmeye değer olduğunu düşündüğümüz iki özelliğini belirtelim: Birincisi, Onur Yayınları sahibi ve emekçisi anısı güzel İlhan Erdost'un doğrudan emeği geçip de hala satılmakta olan tek kitap olması gibi öznel bir değeri vardır; ikincisi, kitabın ilk ve tek baskısının 39 yıldır piyasada olması, Türkiye yayıncılık tarihinde bir erişki (rekor) olmak gerekir.

Öner Ünalan, kitabın ilk baskısının tükenmemesini, yayınevinin çok sayıda basmış olmasına bağlar, kaç tane basıldığını bilmediği için, yeni baskısının yapılması konusunda ümitsiz konuşurdu... Evrensel Basım Yayın'ın tutarlı ve sağlam yayın politikası doğrultusunda yeni bir yüze kavuşan "Seksüel Seçme"ye "Merhaba!" diyoruz.

ragipgelencik.net | 29 Ocak 2016 | Yanıtla >>

[Sayfa başı]


i Charles Darwin, "Seksüel Seçme" (çev. Öner Ünalan), Evrensel Basım Yayın, İstanbul, Ocak 2016. (Çeviriyle ilgili bilgi için buraya tıklayınız.)

Öner Ünalan'ın, Türkiye Yazıları'nın Nisan 1977 tarihli sayısında yayınlanan "Seksüel Seçme" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

ii "Seksüel Seçme" başlıklı yazımızı okumak için buraya tıklayınız.

iii Öner Ünalan, "Darwin Ne Yaptı", Evrensel Basım Yayın, İstanbul, Ekim 2012, s. 112. (Kitapla ilgili bilgi için buraya tıklayınız.)


ragipgelencik.net
(Öner Ünalan'ın anısına kurulan web sitesi)
| Ana Sayfa | Yaşamöyküsü | Kitapları | Çevirileri | Yazıları | Öyküleri | Şiirleri |
| Fotoğraflar | Hakkında Yazılanlar | Site Hakkında | Notlar ve Açıklamalar | İletişim |
Tasarım: ragipgelencik.net / 2012 - 2017 Her hakkı saklıdır.