ragipgelencik.net | BLOGÖNER ÜNALAN'IN "DİL GÜNLÜĞÜ"

"Diller nasıl doğmuş olurlarsa olsunlar, hazıp bulup kullananlar için her dil bir nimettir ve değeri bilinmek gerekir. Bir dilin değerini bilmek, onu bir sistem olarak tutarlı kullanmakla başlar. Bu da düşünmeye başlamak demektir."[1]

Öner Ünalan, 1973-74, 1979, 1995-99 yıllarında yazdığı ve bir bölüğünü Cemal Süreya'nın Papirüs, Veysel Çolak'ın Dize ve Evrensel Kültür'ün birkaç sayısında yayımladığı dil günlüklerini, 1999 Ekiminde kitaplaştırdı. 166 daktilo sayfası tutan "Dil Günlüğü", ne yazık ki, gönderdiği yayınevlerinin yayın kurullarınca gereğince değerlendilemedi ve sağlığında yayınlanamadı. Yayınevlerinin bu tutumunda, ticari kaygılarının payı da olmuş olabilir.

Dil günlüklerinin kitap olarak yayınlanamamış olması, Öner Ünalan'ı üzmüştür. Geride bıraktığı metnin üzerine, elyazısıyla "anısı güzel Öner Ünalan" yazmış olması, kitabının, ölümünden sonra basılabileceği umudunu taşıdığını gösteriyor.[ii] Öyle de olmuş, "Dil Günlüğü" ölümünden bir yıl sonra, Ocak 2012'de Evrensel Basım Yayın'ca yayınlanmıştır.

Öner Ünalan, günlüklerinde ele aldığı konularda uzun uzadıya düşünür, titizlikle çalışır ve yazardı. Kaygısı, yalnızca konunun hakkını vererek yazmak değil, konuyu gereğince dile getirmek de olurdu. Nasıl daha iyi, daha kısa ve öz söyleyebilirim, diye düşünürdü. Kısa ve öz yazmayı yeğleyen Öner Ünalan, günlük biçeminde, ırasına uygun yazınsal türü bulmuş olmalı. Öte yandan, kafasını meşgul eden konularda günlük yazmak onun için keyifli bir uğraştı...

Alışılanın dışında, günlüklerinde kimi konulardan söz etmek ya da onları dile getirmek, anmak yerine, günlük yaşamın önüne koyduğu dille ve dilsel sorunla ilişkili, ilişkili görünen ya da ilişkilendirilebilecek gereci seçip incelemeyi, değerlendirmeyi yeğlemiştir. Bu nedenle türünün özgün örneklerinden sayılabilecek günlüklerine, çok emek harcamıştır.

Bunlar, bir bakıma işin yazarlık yönüyle ilgili. Kitabın içeriğine gelince, dil günlükleri, Öner Ünalan'ın, kitabının "Önsöz"ünde söylediği gibi, "dil ile ilişkili gözlemler, izlenimler, anıcıklar, düşünceler, eleştiriler". Bir bakıma kolay metinler bunlar; günlük tarzında yazılmış olmalarının okuyucuya sağladığı bir kolaylık var. Ve bir bakıma zor metinler; çünkü kısa denemeler ve incelemeler... Ve en önemlisi, düşündüren ve sorduran metinler.

Dil günlüklerinde, yalnızca dille ilgili "teknik" sayılabilecek sorunları değil, dille ilişkili ve dile de yansıyan sorunları ve bunların nesnel bir değerlendirmesini; dilsel sorunun çözümlenmesinde niçin hemen her zaman dil—ideoloji ve politika ilişkisinin göz önünde tuttulması gerektiğini vb., kimi zaman göndermeler, kimi zaman "şaka yollu takılmalar" eşliğinde okuyacak, ülkemizdeki belirli dil-politika ilişkilerini daha iyi tanıyacaksınız... Öner Ünalan'ın kitabının Önsöz'ünde söylediği gibi, günlüklerin, yazıldıkları yılların dilsel güncelliğini az çok yansıttıkları için belgelik yanları da var.

Öner Ünalan'ın yakın dostu Ahmet Say'ın "İşte Size Bir Kılavuz Kitap" adlı giriş yazısının da yer aldığı kitap 200 sayfa.

ragipgelencik.net | 09 Aralık 2016 | Yanıtla >>

[Sayfa başı]


i Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), "Dil Günlüğü", 1. baskı, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, Ocak 2012, s. 87.

ii
Öner Ünalan, 16 Şubat 1996 tarihli günlüğünde şöyle diyor: "... sevgili ölüleri anarken 'anısı güzel' diyorum. Bundan güzelini söyleyen çıkarsa ona uyarım." Bkz.: Ay., s. 63.


ragipgelencik.net
(Öner Ünalan'ın anısına kurulan web sitesi)
| Ana Sayfa | Yaşamöyküsü | Kitapları | Çevirileri | Yazıları | Öyküleri | Şiirleri |
| Fotoğraflar | Hakkında Yazılanlar | Site Hakkında | Notlar ve Açıklamalar | İletişim |
Tasarım: ragipgelencik.net / 2012 - 2017 Her hakkı saklıdır.